Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Divico Web & Video Divico Web & Video is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Divico Web & Video
p/a Kris Coppens
Krielhoek 8
9420 Erpe-Mere
+32 53 63 10 19
info@divico.be

Kris Coppens is de verantwoordelijke rond gegevensbescherming van Divico Web & Video. Hij is te bereiken via info@divico.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Divico Web & Video verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken.

Via het contactformulier

Door het contactformulier in te vullen met zijn of haar gegevens, geeft de gebruiker deze website toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadresIP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@divico.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Divico Web & Video verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promo-actie.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Divico Web & Video analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Divico Web & Video neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Divico Web & Video) tussen zit. Divico Web & Video gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen. Dit is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren. Verzamelde persoonsgegevens: locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type.
 • MailChimp voor het beheren van e-mailadressen en het versturen van sporadische nieuwsbrieven en promomails met de bedoeling om bestaande klanten en geïnteresseerden te informeren over de dienstverlening van Divico Web & Video. Verzamelde persoonsgegevens: naam en e-mailadres

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Divico Web & Video bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:
 • Nieuwsbrief: tot wanneer je je uitschrijft via de uitschrijfmodule.
 • Promomail:  tot wanneer je je uitschrijft via de uitschrijfmodule.

Delen van persoonsgegevens met derden

Divico Web & Video verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Divico Web & Video gebruikt op haar website cookies of vergelijkbare technieken. Deze worden gebruikt om onze bezoekers te identificeren en om aangepaste voorkeursinstellingen te onthouden.

Sociale media

De website van Divico Web & Video (www.divico.be)  bevat sociale media–icoontjes van sociale netwerken zoals Facebook, YouTube, Instagram, enz. Deze laten jou toe om via deze platformen informatie te delen. Deze buttons worden beheerd door de sociale netwerken zelf. Divico Web & Video heeft geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze buttons maken. Wij raden jou aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen. Het omschreven privacybeleid regelt enkel het gebruik van de gegevens die door Divico Web & Video worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Divico Web & Video en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@divico.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Divico Web & Video wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, in België de Privacy Commissie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Divico Web & Video neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@divico.be

Willux.be host deze website, verzamelt en beveiligt uitsluitend de strikt noodzakelijk te verstrekken persoonsgegevens.

Update van deze privacyverklaring

Divico Web & Video zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.